Netta Viitala

Erikoisoisaamisena toiminnallisten hengityshäiriöiden fysioterapia, psykofyysinen hengitysterapia ja sovelletun rentoutuksen ohjaus.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykofyysinen fysioterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Netalle (ft, psykofyysinen fysioterapeutti) voi varata ajan psykofyysiseen fysioterapiaan, jonka tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Terapiassa edetään asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa korostuu kehon ja mielen vuorovaikutus. Terapiassa käytettävät keholliset harjoitteet auttavat oireiden, kuten kivun ja hengitysvaikeuksien, vähentämisessä ja hallinnassa. Terapia soveltuu ihmisille, joilla on esim.: toiminnallisia hengityshäiriöitä, kuten hyperventilaatio; haasteita oman kehon tiedostamisessa; stressioireita; unettomuutta; jännittyneisyyttä; ahdistuneisuutta; väsymystä; tuki- ja liikuntaelinten sairauksien tuomia toimintakykyhäiriöitä; mielenterveysongelmia kuten masennusta tai paniikkioireita; traumasta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Erikoisosaamisena: toiminnallisten hengityshäiriöiden fysioterapia, psykofyysinen hengitysterapia, sovelletun rentoutuksen ohjaus.