Niina Rita

Pitkä kliininen kokemus psykologina, psykoterapeuttina ja työnohjaajana niin lasten, nuorten kuin aikustenkin parissa. Psykodynaamisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Lapset, Nuoret, Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Psykodynaaminen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiassa.

Niinalle (psykodynaaminen kouluttajapsykoterapeutti, nuorisopsykoterapeutti, terveyspsykologian erikoispsykologi, PsL) voit varata ajan tuki- tai neuvonkäynnille ja lyhyt- tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan. Niinan lyhytpsykoterapeuttisena menetelmänä on interpersoonallinen psykoterapia (IPT), jossa keskitytään erityisesti vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen.

Niinalla on pitkä kliininen työkokemus psykologina arviointiin ja hoitoon littyen erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla psykoterapeuttina ja työnohjaajana. Hän on työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Niinan erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat fyysiseen ja psyykkiseen terveyden edistämiseen liittyvät kysymykset ja urheilijoiden kanssa työskentely. Psykoterapiatyössä aito vastavuoroisuus ja lämpimyys ovat huumoria unohtamatta tärkeitä lähtökohtia turvallisen yhteistyösuhteen muodostumiselle.

Niina on Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajarekisterissä yksilöpsykoterapian osalta. Niina ei tällä hetkellä tee HUS-lyhytpsykoterapioita. Työskentelykieli on suomi.