Nina Kapiainen

Pitkä työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta ja ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidosta. Integratiivisen ja kognitiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Ninalle (integratiivinen psykoterapeutti, PsL, psykoterapian erikoispsykologi) voit varata ajan kriisi-, tuki- tai neuvontakäynnille tai lyhytkestoiseen psykoterapiaan.

Integratiivisessa psykoterapiassa keskeisenä lähtökohtana on terapeuttinen yhteistyösuhde. Terapiassa käytettävät työskentelytavat valitaan yksilöllisesti. Terapiaan voi sisältyä erilaisia harjoitteita, kuten tunnekeskeistä työskentelyä, minuuden eri puolien tarkastelua, altistusharjoitteita, oman kehon kuuntelua, rauhoittumisen opettelua ja välitehtäviä.

Nina on työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja perehtynyt erityisesti  ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoitoon.