Nina Kilpinen

Ninalla on pitkä työkokemus aikuisten erilaisten mielenterveyden häiriöiden hoidosta. Terapeuttina empaattinen, kuunteleva ja aktiivinen. Keskeistä turvallinen ja tutkiva yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Nina on kognitiivinen psykoterapeutti (psykiatrinen sairaanhoitaja), jolle voit varata ajan neuvonta- ja tukikäynneille sekä lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Hänellä on liki 30 vuoden työkokemus psykiatrisena sairaanhoitajana erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta.

Ninan osaamisalueita ovat erityisesti erilaiset mieliala- ja ahdistushäiriöt. Hänellä on kokemusta myös itsetuntoon liittyvien vaikeuksien ja opiskeluun, työhön, ihmissuhteisiin, somaattisiin sairauksiin sekä eri elämänvaiheisiin liittyvien  haasteiden kanssa työskentelystä.

Ninalle on terapiassa tärkeää turvallinen yhteistyössuhde. Terapiassa edetään  kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä käytettäviä menetelmiä voivat olla esimerkiksi itsehavainnointi, altistus-, mielikuva-  ja rentoutusharjoitukset sekä käyttäytymismallien, ajatusten ja tunteiden välisten yhteyksien tutkiminen ja niissä toivottavien muutosten kanssa työskentely. Ninalle on terapeuttina ominaista tunne- ja voimavarakeskeisyys sekä käytännönläheisyys.

Ninalla ei ole tällä hetkellä tilaa uusille Kela-terapia-asiakkaille.