Päivi Hakanen

Päivillä on vuosien kokemus mielenterveystyöstä nuorten ja työikäisten parissa perusterveydenhuollossa. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Tampere: Näsilinnankatu

Tampere: Kauppakatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Päiville terapiasuhteessa tärkeintä on luottamuksellisuus ja arvostava yhteistyö. Hänellä on vuosien kokemus mielenterveystyöstä nuorten ja työikäisten parissa perusterveydenhuollossa. Päivi toimii voimavara- ja ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin.