Päivi Juntunen

Työskentelyotteeni on vuorovaikutteinen, mutta annan tilaa asiakkaan kokemuksille ja kertomukselle. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöterapiaan

Päivi ei ota uusia Kela-yksilöasiakkaita tällä hetkellä.

Tervetuloa vastaanotolleni! Olen kognitiivinen psykoterapeutti. Olen työskennellyt osastoilla, mielenterveystoimistoissa ja psykoterapeuttiyrittäjänä. Terapeuttina pyrin olemaan läsnäoleva ja myötätuntoinen. Työskentelyotteeni on vuorovaikutteinen, mutta annan tilaa asiakkaan kokemuksille ja kertomukselle. Minulla on eniten kokemusta mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden sekä stressin/ uupumuksen hoidosta. Käynneillä voidaan tehdä tarvittaessa rentoutus-, tietoisuustaito- ja mindfulness- harjoitteita sekä käyttää erilaisia työskentelymenetelmiä, mutta pääosassa on yleensä keskustelu. Terapiassa käsitellään sekä nykyhetken tilanteita että haetaan ymmärrystä kokemistavoille varhaisemmista kokemuksista tutkimalla tilanteisiin liittyviä ajatuksia, tunteita, tuntemuksia ja toimintatapoja.