Päivi Korkeala

Pitkä kokemus työskentelystä yksilöiden, parien ja perheiden parissa. Kokemusta myös turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisten parissa. Integratiivisen ja dialogisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kamppi

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Lapset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenDialoginen
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia

Päivi on erityistason perhe- ja paripsykoterapeutti (sairaanhoitaja, psyk. hoito) ja Päivin luo voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoisempaan pari- tai perheterapiatyöskentelyyn sekä  vanhempien ohjaus- ja  tukikäynneille.  Mahdollisuus myös tulla yksilötapaamiselle esim. vanhemmuuteen tai parisuhdeongelmiin liittyen. Päivillä on pitkä kokemus työskentelystä yksilöiden, parien ja perheiden parissa, mm. erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrialla. Päivillä on kokemusta myös terapiatyöstä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisen lasten ja perheiden parissa.

Päivin viitekehyksenä ovat integratiivinen ja psykodynaaminen psykoterapia. Työskentelytapa on integratiivinen ja dialoginen, jonka avulla pyritään lievittämään elämäntilanteiden kuormittavuutta, vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ristiriitoja, äkillisiä kriisejä, elämän muutoksia tai menetyksiä. Kriisit ja surutyöskentely kuuluvat Päivin osaamisalueeseen, kuten myös erityislapsen tai somaattisesti vaikeasti sairaan lapsen vanhemmuus.

Päivi on Kelan palveluntuottaja ja Kela-korvausta on mahdollisuus saada perhe- ja pariterapiakäynteihin (ei yksilöterapiaan).  Työskentelen tarvittaessa myös tulkin välityksellä (tulkkipalvelun maksaa asiakas / palvelun tilaaja).