Päivi Leppämäki

Päivi käyttää työssään mm. mindfulness-menetelmiä ja erilaisia kriisi- ja traumapsykologian keinoja. Kognitiivisen ja integratiivisen psykoterapian viitekehykset. Traumaterapia. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Mannerheimintie

Ammattinimike:
Psykologi , Työterveyspsykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenIntegratiivinenTrauma- tai kriisiterapia
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Päivi on kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti, työterveyspsykologi ja sertifioitu business coach. Päiville voit varata ajan lyhyeen tai pidempään psykoterapiaan tai tukikäynneille. Päivi käyttää kognitiivisen työskentelyn lisäksi mm. mindfulness-menetelmiä ja erilaisia kriisi- ja traumapsykologian keinoja.