Päivi Maaranen

Pitkä kokemus yleispsykiatriasta ja psykoterapeutin työstä. Erityisosaamisalueina ovat traumaperäiset ja dissosiatiiviset häiriöt. Kela.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykiatri , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
PsykodynaaminenEMDR-terapia
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Päivi Maaranen on psykiatrian erikoislääkäri (LT) ja ylemmän erityistason psykoterapeutti, viitekehyksenä psykodynaaminen psykoterapia. Päivillä on yli 25 vuoden kokemus yleispsykiatrian osastoilla ja poliklinikoilla julkisella sektorilla ja viiden vuoden ajalta yksityissektorin psykiatrin ja psykoterapeutin työstä. Erityisosaamisalueina ovat traumaperäiset ja dissosiatiiviset häiriöt. Päiviltä voi varata aikoja hoito- ja kuntoutustarpeen arviointiin ja työkykyarvioita varten (2-3 käyntiä), erityisosaamisen alueena psykoterapiatarpeen arviot.

Päivi ei määrää vastaanotolla pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Lääkehoidon arvio kuuluu aina yhtenä osana tutkimus- ja hoitoarvioon.

Lääketieteen lisensiaatti 1988
Psykiatrian erikoislääkäri 1996
Psykoterapeutin pätevyys ja Lääkäriliiton myöntämä psykoterapian erityispätevyys 2008
EMDR-terapeutti 2015 (EMDR sertifiointi 2018 ja työnohjaajakoulutuksen aloitus 2019)
Sensomotorisen psykoterapian I- (2017) ja II-taso (2019)