Päivi Roivas

Pitkä kokemus sekä nuorten että aikuisten kanssa. Voimavarasuuntautunut työote. Ratkaisukeskeisen, kognitiivisen ja trauma- tai kriisiterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinenTrauma- tai kriisiterapia
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöterapiaan

Päiville (kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, PsM, YTM, sensomotorinen traumaterapia taso 1) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille ja lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Psykoterapia pohjautuu voimavarasuuntautuneeseen työotteeseen, jonka lisäksi hyödynnetään sensomotorisen traumapsykoterapian (kehollisia harjoituksia) menetelmiä. Osana terapiaa saatetaan myös käyttää tietoisuustaitoharjoituksia sekä toisinaan kotitehtäviä.

Päivillä on pitkä työkokemus sekä nuorten että aikuisten ahdistuksen, stressin ja masennuksen hoidosta. Erityisen kiinnostuksen kohteena Päivillä on traumaattisissa kriiseissä tukeminen ja trauman työstäminen. Päivillä on lisäkoulutusta traumaterapiasta ja kiinnostusta kouluttautua edelleen tällä saralla. Kokemusta ja lisäkoulutusta löytyy myös vanhempien ohjauksesta sekä parikäynneistä.