Paula Pajamäki

Psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja. Trauma- ja kriisiterapian viitekehys. Tampere. Kela.
Toimipiste:

Tampere: Pohjola Sairaala - Tampere

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Trauma- tai kriisiterapia
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Minulla on pitkä psykiatrisen hoitotyön kokemus erikoissairaanhoidossa, erityisesti nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Olen toiminut myös hoitotyön työnohjaajana vuodesta 2004. Olen toiminut yksityisenä psykoterapeuttina vuodesta 2008, viitekehyksenäni on kriisi- ja traumapsykoterapia. Olen hoitanut nuoruusikäisiä ja aikuisia niin akuuteissa kriisitilanteessa kuin pidempikestoisessa traumapsykoterapiassa. Psykoterapiassa pidän erityisen tärkeänä luotettavaa yhteistyösuhdetta, jossa ihminen tulee kohdatuksi omana itsenään, omine tarpeineen ja haasteineen, ja saa psykoterapeutin ammattitaidon ja kokemuksen tuekseen ja avukseen.

Pätevyydet: Psykiatrinen sairaanhoitaja 1999, työnohjaaja 2004, kriisi- ja traumapsykoterapeutti 2008.

Palvelut:

  • Nuorten ja aikuisten psykoterapia ( kuntoutuspsykoterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus )
  • Kriisi- ja traumapsykoterapia ( Sopeutumishäiriö, PTSD, kehityksellinen traumatisoituminen, dissosiaatio )
  • Lyhytterapia ( Työterveys, yksityiset potilaat, kelan lyhytpsykoterapia)
  • Kuntoutuspsykoterapiaan liittyvät ohjauskäynnit
  • Tukikäynnit

En voi ottaa pitkäkestoiseen psykoterapiaan uusia potilaita.

Tervetuloa vastaanotolle!