Paula Pohto-Kapiainen

Paula on perehtynyt masennuksen, paniikin, ahdistuneisuushäiriöiden ja monien muiden ongelmien käsittelyyn. Ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Pääkaupunkiseutu: Aviapolis Heltti

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenHyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiassa.

Paulalle (psykoterapeutti, psykoterapian maisteri MSc, terveystieteiden maisteri TtM, sairaanhoitaja, ammatillisten aineiden opettaja AMo, hallintotieteiden kand. HTK) voit varata ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan sekä tukikäynnille.

Paulan psykoterapeuttinen suuntaus on kognitiivinen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Lisäkoulutuksia kognitiivinen HOT/ACT terapia (hyväksymis- ja omistautumisterapia), hypnoterapia (tieteellinen hypnoosi) sekä skeematerapia (tunnelukko työskentely).

Paula on perehtynyt masennuksen, paniikin, ahdistuneisuushäiriöiden, uupumuksen, elämän kriisien, surun sekä itsetunnon käsittelyyn.  Psykoterapeuttina Paula on kanssakulkija, valmentaja ja ammatillinen tuki vaikeassa elämäntilanteessa.  Tavoitteena on saada kosketus omiin tunteisiin ja kokemuksiin vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa.  Valmiita vastauksia ei ole, mutta ohjauksessa ja terapeuttisessa keskustelussa löydetyt vahvuudet ja ongelman käsittely antavat voimavaroja ja auttavat ratkaisujen löytämisessä.  Paulan toimintatapa on kuunteleva, ihmiskeskeinen, kannustava sekä läsnäoleva.