Pauliina Lampinen

Pauliina rohkaisee uteliaalla ja lempeällä asenteella tutkimaan itseä ilman arvottamista hyödyntäen mm. voimavarakeskeisiä ja itsemyötätuntoa vahvistavia menetelmiä. Kognitiivinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Mannerheimintie

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiassa.

Kokemusta terapeuttisesta työskentelystä aikuisten kanssa mm. addiktio-sairauksista, masennus- ja ahdistus-ongelmista, trauman hoidosta, kiintymyssuhteisiin liittyvistä haasteista, erilaisista elämän kriiseistä ja käännöskohdista, itsetuntemukseen liittyvistä teemoista, voimavaroihin, elämänvalintoihin ja unelmiin liittyvästä tavoitetyöskentelystä.

Terapeuttina olen vahvasti läsnä, empaattinen ja lämmin. Rohkaisen sinua uteliaalla ja lempeällä asenteella tutkimaan itseäsi ilman arvottamista. Olennaista on turvallinen ja salliva ilmapiiri, jossa on lupa olla juuri sellainen kuin on.

Viitekehykseni on kognitiivinen, mutta käytän työssäni joustavasti erilaisia menetelmiä asiakkaan tarpeen mukaan. Itselleni läheisin on skeematerapia sekä tunnetyöskentely, voimavarakeskeiset ja itsemyötätuntoa vahvistavat menetelmät. Työskentelyssä korostuu terapiasuhteen merkitys, joka on kuitenkin menetelmiä tärkeämpää. Olennaista on, että sinä tunnet olosi turvalliseksi ja hyväksytyksi vuorovaikutuksessamme.

Psykoterapia on matka omaan sisäiseen maailmaan. Terapian yleisenä tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen, joka tarkoittaa omien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tutkimista. Tavoitteena on myös tehdä näkyväksi sitä mikä on piilossa: luonteenpiirteet, tunteet, muistot, joita et voi itsessäsi tai elämässäsi hyväksyä.

Yhdessä etsimme reittejä, jotka vievät sinua kohti omannäköistä, elinvoimaista elämää. Hyväksymisen kautta olet enemmän sujut itsesi ja ympäristösi kanssa, olet kokonaisempi ja voit paremmin.

Muu koulutus: sosiaalityöntekijä. Kokemusta erityisesti päihdepoliklinikka- sekä lastensuojelu-työstä, terapeuttisista ryhmistä, parien kanssa työskentelystä.