Pia Puolakka

Kognitiivisen ja integratiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenIntegratiivinenHypnoterapia
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Pialle (kognitiivinen psykoterapeutti, psykologi, hypnoterapian erikoistumiskoulutus, oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksessa) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhytkestoiseen hypnoterapiaan (1-5 kertaa), yksilöpsykoterapiaan (KELA) tai etäyhteydellä toteutettavaan lyhytterapiaan (1-5 kertaa). Psykoterapian viitekehys on integratiivinen kognitiivisella ja skeematerapeuttisella painotuksella. Pia hyödyntää työssään myös tietoisuustaitoja ja hypnoosia. Pia on suuntautunut mm. ahdistuneisuus- ja mielialaongelmiin, itsetunto- ja narsistiseen problematiikkaan, persoonallisuushäiriöiden hoitoon ja traumakokemusten käsittelyyn.

Hypnoterapiassa Pia käsittelee mm. elämäntapamuutoksia, riippuvuuksia, stressinhallintaa ja erilaisia käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia. Piaa voi konsultoida asiantuntijana myös hengelliseen väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä (esim. uskonnollisista liikkeistä irtautuminen ja niihin liittyvät kokemukset). Pia käy oikeuspsykologian erikoistumiskoulutusta ja on työskennellyt pitkään vankilapsykologina, joten em. tematiikkaan liittyvä konsultointi on myös mahdollista (esim. väkivalta, psykopatia, uhrikokemukset jne.).