Piia Hyytinen

Piialla on pitkä työkokemus kliinisenä psykologina lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Erityisosaamista raskauden, synnytyksen sekä vauva- ja pikkulapsiajan psykoterapeuttisesta hoitamisesta. Kela.
Toimipiste:

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia
Kela-pätevyys:

Kelapätevyys aikuisten ja nuorten perheterapiaan

Piia on psykologi ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti. Psykoterapeuttina hänen asiakaskuntaansa ovat pääasiassa vauvaa toivovat, odottavat tai pienten lasten perheet. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaan voi hakeutua lasta odottava tai 0-3 -vuotiaan lapsen perhe erilaisissa joko vauvaan tai vanhempaan liittyvissä vuorovaikutushuolen tilanteissa. Vuorovaikutushuoli voi liittyä esimerkiksi vanhemman stressiin, mielialapulmiin, ahdistuneisuuteen tai trauma- ja menetyskokemuksiin. Vauvalla puolestaan voi olla itkuisuutta, nukkumisen tai syömisen pulmia tai hän voi olla esim. keskonen tai sairas.

Psykoterapiassa työskennellään jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti sopien yksilö-, pari- ja perhetapaamisilla. Käynnit toteutuvat vanhemman/vanhempien kanssa keskustellen ja pohtien sekä vauvaperheen arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Voit lukea lisää varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiasta täältä: http://www.alkupiste.fi/420180061

Psykologina Piia työskentelee myös lasten ja nuorten kanssa neuvonta- ja tukikäynneillä ja tekee tarvittaessa myös oppimiseen tai tunne-elämän kehitykseen liittyviä psykologin tutkimuksia.

Piian työskentelyote on intgratiivinen ja hän yhdistää työssään monenlaisia psykoterapeuttisia menetelmiä, mm. mentalisaatiopohjaista työotetta sekä kognitiivisen psykoterapian ja kriisi- ja traumaterapian menetelmiä. Piia arvostaa hyvän yhteistyösuhteen rakentumista heti työskentelyn alusta lähtien. Piialle voi varata aikoja neuvonta- ja kriisikäynneille, konsultaatioon, lyhytterapiaan tai Kelan korvaamaan pidempään psykoterapiaan.