Piia Vartiainen

Pitkä kokemus erikoissairaanhoidosta. Aktiviinen työskentelyote. Integratiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Erikoissairaanhoidon kokemusta lastenpsykiatrialta lasten/nuorten- ja heidän vanhempiensa kanssa toimimisesta Piialla on 8,5 vuotta sekä aikuisten mielialahäiriöiden parissa hän on työskennellyt 2,5 vuotta. Koulutukseltaan Piia on sairaanhoitaja. Lisäksi hän on opiskellut MBB-lyhytterapia menetelmää (mind-body-bridging), jossa on yhdistelty mindfulnessia (tietoisuus- ja läsnäolon taidot) sekä kongnitiivista psykoterapiaa. Piialle voit varata ajan kriisi- ja tukikäynneille tai koulutusasiakkaaksi psykoterapiaan.

Tällä hetkellä Piia opiskelee integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa.

Tärkeintä Piialle on luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen, jossa yhdessä tutkitaan asiakkaan tunnetiloja, ajatus- sekä käytösmalleja tavoitteena löytää ja oppia uusia joustavampia tapoja ajatella ja toimia. Itsensä tuntemisen, ymmärtämisen ja hyväksymisen lisääntyessä elämä kokonaisuudessaan voi helpottua. Piian työskentelyote on aktiivinen, mutta hän antaa tilaa asiakkaan itsensä oivalluksille. Tärkeinä elementteinä työskentelyssä ovat läsnä oleminen, myötätunto, avarakatseisuus ja armollisuus.

”Sinä itse määrität mitä terapiassa tavoittelet ja minä teen parhaani tukeakseni ja auttaakseni sinua siinä. Suhtautumalla elämänkriiseihin ja haasteisiin mahdollisuuksina voi ihminen kehittyä ja kasvaa paljon ihmisenä”.