Pirita Kiljunen

Piritalla on pitkä työkokemus eri ikäisten ihmisten ja monien mielenterveyden häiriöiden hoidosta psykiatrian erikoissairaanhoidossa. Lämmin, kuunteleva ja aktiivinen työote.
Toimipiste:

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiassa.

Piritalle ( psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti ) voit varata aikoja neuvontakäynneille, lyhyisiin kriisihoitoihin tai lyhytterapiaan sekä pidempiin psykoterapioihin. Piritalla on pitkä työkokemus eri ikäisten ihmisten ja monien mielenterveyden häiriöiden hoidosta psykiatrian erikoissairaanhoidossa. Hän on perehtynyt erityisesti masennuksen, uupumuksen, ahdistuneisuuden, stressi- ja traumaperäisten oireiden psykoterapiaan sekä kohdannut työssään ihmisiä, jotka kärsivät vakavista ja/tai pitkäaikaisista fyysisistä sairauksista sekä kroonisesta kivusta. Piritan työote on lämmin, kuunteleva ja aktiivinen.

Pirita yhdistää työssään monenlaisia psykoterapeuttisia menetelmiä. Kognitiivisen psykoterapian lisäksi skeematerapia ja mindfullness –tyyppiset harjoitukset, kehollinen näkökulma ja erityisesti myötätuntosuuntaisen psykoterapian työtavat ovat tärkeä osa hänen työotettaan.

Piritalle on tärkeää kohdata jokainen ihminen ainutlaatuisena yksilönä, pyrkiä luomaan turvallinen yhteistyösuhde ja edetä psykoterapiassa asiakkaan kanssa yhteistyössä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhteisellä matkalla ihminen voi syventää oman elämänhistoriansa merkityksiä, vahvistaa omaa voimaa ja vakautta, kehittää tunteidensäätelyä sekä löytää toimivampia keinoja parantaa omaa hyvinvointiaan.

Mahdollisuus myös etävastaanottoon.