Pirjo Hämäläinen

Pitkä työkokemus työikäisten ja esimiesten psyykkisen hyvinvoinnin ohjaamisesta työterveyshuollossa ja psykoterapiassa. Ratkaisukeskeinen, kognitiivinen ja positiivisen psykologian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykologi , Työterveyspsykologi , Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys aikuisten yksilöpsykoterapiaan

Pirjolle voit varata ajan elämän haastavissa tilanteissa, työnohjaukseen sekä lyhyeen että pitkään psykoterapiaan. Voit varata ajan itsemaksavana asiakkaana, työnantajan ja vakuutusyhtiön kustantamana tai Kelan tukemana asiakkaana.

Pirjolla on pitkä kokemus elämäntilannekriisien ja uupumus-, masennus-, ahdistus- sekä unettomuusoireiden hoidosta sekä työhyvinvointiin, ja työn hallintaan liittyvistä ongelmista. Hän ottaa vastaan myös pareja neuvonta ja ohjauskäynneille sekä asiakkaita elämäntapamuutoksissa ja liikuntapsykologian alaan liittyvissä pulmissa.

Pirjon työskentelytapa on tavoitteellinen, asiakaslähtöinen ja joustava. Työskentelyn tavoitteena on lisätä asiakkaan itsetuntemusta ja tunteiden säätelyä sekä harjoitella keinoja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja ylläpitämiseen. Tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja työ-ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä elämänlaadun parantaminen.