Pirkko Hänninen

Psykologi, psykoterapeutti. Perheneuvolatyön erikoistumiskoulutus ja työnohjauskoulutus. Kognitiivinen viitekehys. Hämeenlinna.
Toimipiste:

Hämeenlinna: Linnankatu, Hämeenlinna

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan.

Olen psykologi ja psykoterapeutti ja työskennellyt psykologin tehtävässä vuodesta 1989, psykoterapeuttina vuodesta 1998. Lisäksi olen kouluttautunut lasten ja perheiden parissa työskentelyyn perheneuvolatyön erikoistumiskoulutuksessa. Minulla on myös työnohjaajan koulutus, mitä kautta olen saanut lisäosaamista auttaakseni ihmisiä ja organisaatioita työelämän puitteissa.

Minulle on kertynyt laajalti kokemusta aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapiasta sekä perheterapeuttisesta työstä lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvien teemojen parissa. Psykoterapeuttina olen aktiivinen, kiinnostunut ymmärtämään ja jäsentämään asiakkaan kokemusmaailmaa yhdessä hänen kanssaan. Pyrin auttamaan asiakasta siinä, miten hän voi kokea omat ajatuksensa ja tunteensa luotettavina ja arvokkaina.

Teen työtäni kognitiivisen psykoterapian teoriaan ja menetelmiin pohjautuen. Tarkastelemme yhdessä asiakkaan oireilun taustalla olevia ajatttelu- ja toimintamalleja sekä tunteita. Psyykkistä hyvinvointia vahvistavan muutoksen kannalta pidän tärkeänä, että asiakkaan itsetuntemus vahvistuu myös suhteessa hänen kehityshistoriaansa. Itsetuntemuksen vahvistumisen myötä asiakkaan on mahdollista oppia valitsemaan aikaisempaa tietoisemmin hänen psyykkistä hyvinvointiaan palvelevia ajattelu- ja toimintamalleja ja oppia samalla arvostamaan omaa ainutlaatuista elämäntarinaansa minänsä rakentumisen lähteenä.