Raija Ojala

Raijalla on pitkä työkokemus aikuisten psykoterapioista sekä terapeuttisesta työskentelystä lasten ja heidän perheidensä kanssa. Myös trauma- tai kriisiosaamista. Ratkaisukeskeinen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Joensuu: Torikatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Psykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan.

Olen psykologi, psykoterapeutti, jolla on pitkä työkokemus aikuisten psykoterapioista sekä terapeuttisesta työskentelystä lasten ja heidän perheidensä kanssa. Tarjoan tuki- ja neuvontakäyntejä yksilöille ja pareille sekä yksilöpsykoterapioita (Kelan pätevyys). Asiakkaideni ikähaitari voi olla lapsista ikäihmisiin. Minulla on voimavara- ja ratkaisukeskeinen koulutustausta, mutta työskentelyssäni pidän tärkeänä myös henkilön kiintymyssuhteiden ja perhetaustan merkitystä nykyisten psyykkisten oireiden ymmärtämisessä. Olen perehtynyt myös erilaisten kriisien ja traumaattisten tilanteiden hoitoon.

Työskentelyni tavoitteena on yksilön, vanhemman tai pariskunnan hyvinvoinnin lisääminen. Pidän terapiatyössäni tärkeänä luottamuksellista ja turvallista yhteistyösuhdetta. Arvostavassa ja myönteisessä vuorovaikutuksessa on turvallista tutkia elämäntilannettaan ja löytää siihen uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Käytän harkitusti terapiassani myös toiminnallisia harjoituksia sekä mielen rauhoittamiseen ja vakauttamiseen liittyviä keinoja. Pyrin huomioimaan terapiassa mielen lisäksi myös kehon.