Ria Ekholm

Vahva kokemus parien, perheiden sekä yksilöasiakkaiden kanssa työskentelystä. Pari- ja perhepsykoterapeutti, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti. Integratiivisen viitekehyksen yksilöpsykoterapiakoulutettava.
Toimipiste:

Hämeenlinna: Linnankatu, Hämeenlinna

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys pari- ja perheterapiaan sekä vanhemman ohjaukseen

Terapeuttina minulle on tärkeää asiakkaan lämminhenkinen ja läsnäoleva kohtaaminen siten, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Minulle on tärkeää terapiatyössä hahmottaa asiakkaan tarina ja pysähtyä sen äärelle. Toimivassa ja kohtaavassa vuorovaikutuksessa avautuu mahdollisuus muutokselle ja löytyy toivon näkökulma.

Työkokemusta itselläni on laaja-alaisesti ja vastaanotolleni voi hakeutua monista eri syistä. Jos tunnet mielialanvaihteluita, koet ahdistusta tai pitkittynyttä huolta ja kuormitusta, haluat tarkastella seksuaalisuuden tai sukupuolen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Pelot, ihmissuhdeongelmat kotona tai työssä, huoli itsestä tai läheisestä ovat tavanomaisia syitä hakea tukea ja apua.

Yksilövastaanotolla tarkastelen myös mennyttä nykytilanteen taustottajana. Itseymmärrys lisääntyy lapsuuden ja nuoruuden kokemusten työstämisen kautta ja auttaa tasapainoittamaan elämää nyt ja tulevaisuudessa. Terapeuttisen työn painopiste on mielekkään nykytilanteen mahdollistamisessa. Yksilöiden kanssa työskentelen lyhytterapeuttisesti, koulutus-, kriisi-, ohjaus- ja tukikäynneillä.

Pariterapia voi olla paikallaan jos:
– haluatte tarkastella parisuhdettanne
– yhteys puuttuu väliltänne, läheisyyttä ja intiimiyttä ei ole riittävästi
– kommunikaatiossa on haasteita
– yhteisessä elämässä on tapahtunut muutoksia tai kriisejä, terveysongelmia, uskottomuutta, raskaita asioita vanhemmuudessa jne.

Terapiassa käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti ja yhteistyössä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kelan psykoterapeuttien palvelutuottajarekisterissä pari- ja perhepsykoterapeuttina lisäksi vanhempien ohjauskäynnit ovat mahdollisia. Työskentelykieli on suomi.