Riikka Lamminen

Pitkä kokemus nuorten, aikuisten sekä perheiden kanssa työskentelystä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys. Tunne- ja tietoisuustaitojen kehittämisen menetelmät.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret, Lapset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Riikka on psykologi (PsM) ja suorittanut ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen. Hän on tällä hetkellä kognitiivisessa lyhytterapeuttikoulutuksessa. Riikka hyödyntää työssään lisäksi neuropsykiatrista valmentajakoulutustaan ja opinto-ohjaajakoulutustaan.

Työssään Riikka panostaa ihmisen kohtaamiseen sekä asiakkaan omien tavoitteiden, voimavarojen ja selviytymiskeinojen huomioimiseen. Hänelle on tärkeää löytää jokaisen asiakkaan omat vahvuudet ja keinot selviytyä parhaalla mahdollisella tavalla arkielämässä.

Riikalle voit varata ajan, jos haluat lähteä tarkastelemaan hankalaa elämäntilannetta, ahdistuksen tai masennuksen kohdatessa tai jos tarvitset tukea vanhemmuuteen tai lasten kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Riikka työskentelee mielellään nuorten kanssa ja etsii yhdessä heidän kanssaan vastauksia nuoruusiän kiperiin kysymyksiin. Erilaisten lasten ja nuorten mielenterveyden pulmien (mm. ahdistus, masennus, jännittäminen, sosiaaliset taidot ja tunnetaidot) ratkominen on tuttua. Riikalla on lisäksi vankka kokemus urasuunnittelusta, opiskelu- ja työelämään siirtymisestä sekä työelämässä toimimisesta. Hän on tottunut miettimään vaihtoehtoisia reittejä esim. opintojen keskeytyessä tai työelämän muutostilanteissa esim. työttömyyden tai työkyvyttömyyden kohdatessa.

Riikalle voit varata ajan myös eläinavusteiseen terapiaan. Eläimet auttavat tutkitusti monenlaisten asioiden käsittelyssä. Lempäälän Säijässä on tapaamisissa mukana tilanteen ja tarpeen mukaan hevosia, koiria ja lampaita. Eläinavusteisesta terapiasta voit lukea tarkemmin Kompin sivuilta. Aikoja voit kysellä puhelimitse Mehiläisen asiakaspalvelusta 01041400.