Riikka Lamminen

Vankka kokemus urasuunnittelusta, opiskelu- ja työelämään siirtymisestä sekä työelämässä toimimisesta. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Kauppakatu

Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret, Lapset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Riikka on psykologi (PsM) ja loppusuoralla ratkaisukeskeisessä psykoterapiakoulutuksessa (valm. 6/2019). Hän työskentelee eri ikäisten asiakkaiden kanssa. Työssään hän panostaa ihmisen kohtaamiseen sekä asiakkaan omien tavoitteiden, voimavarojen ja selviytymiskeinojen huomioimiseen. Hänelle on tärkeää löytää jokaisen asiakkaan omat vahvuudet ja keinot selviytyä parhaalla mahdollisella tavalla arkielämässä.

Riikka hyödyntää työskentelyssään neuropsykiatrista valmentajakoulutustaan ja opintoohjaajakoulutustaan. Hänellä on vankka kokemus urasuunnittelusta, opiskelu- ja työelämään siirtymisestä sekä työelämässä toimimisesta. Hän on tottunut miettimään vaihtoehtoisia reittejä esim. opintojen keskeytyessä tai työelämän muutostilanteissa esim. työttömyyden tai työkyvyttömyyden kohdatessa.

Riikalle voit varata ajan, jos haluat lähteä tarkastelemaan hankalaa elämäntilannetta, ahdistuksen tai masennuksen kohdatessa tai jos tarvitset tukea vanhemmuuteen tai lasten kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Riikka työskentelee mielellään nuorten kanssa ja etsii yhdessä heidän kanssaan vastauksia nuoruusiän kiperiin kysymyksiin. Erilaisten lasten ja nuorten mielenterveyden pulmien (mm. ahdistus, masennus, jännittäminen, sosiaaliset taidot ja tunnetaidot) ratkominen on tuttua.

Riikalle voit varata ajan myös eläinavusteiseen terapiaan. Lempäälän Säijässä on toiminnassa mukana tilanteen ja tarpeen mukaan hevosia, koiria ja lampaita. Aikoja voit kysellä lamminenriikka@gmail.com tai 041 5035 939