Riitta Tuomisto

Riitalle on tärkeää, että saat terapiassa turvallisen tilan, jossa voit käsitellä merkityksellisiä asioita. Yksilöterapiassa menetelmänä kuvataideterapia. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Helsinki: Pohjola Sairaala - Helsinki

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Pariterapeutti , Perheterapeutti , Taideterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kuvataideterapia
Kela-pätevyys:

Yksilöpsykoterapia, ryhmäterapia, pari- ja perhepsykoterapia sekä nuorten ja aikuisten kuvataideterapia

Riitta on yksilöterapeutti (menetelmänä kuvataideterapia), paripsykoterapeutti, perheterapeutti ja taideterapeutti. Kelan kuntoutusterapiaan Riitta voi ottaa asiakkaaksi yksilöitä (menetelmänä kuvataideterapia), pareja ja perheitä. Voit varata ajan myös itse maksavana asiakkaana tai lähetteellä.

Riitta on eri terapiasuuntauksia integroiva eli yhdistelevä psykoterapeutti, joka on kiinnostunut erityisesti luovien menetelmien käytöstä psykoterapiatyössä. Riitta on myös taideterapeuttisen ryhmän ohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja ja uniryhmäohjaaja, sosiaalityöntekijä, VTM, (sosiaalitieteet) ja sosiaalialan ammatillinen opettaja. Psykofyysinen psykoterapian 1 v. koulutus 2017–2018, kriisiterapian 1 v. koulutus 2018–2019, traumaterapian 1 v. koulutus 2019–2020.

Kelan tukemassa yksilöterapiassa Riitta käyttää kuvataideterapian menetelmiä. Tämä ei kuitenkaan edellytä asiakkailta mitään taiteellisia taitoja. Pariterapiassa pyritään yhdessä selvittelemään parisuhteessa ilmeneviä ajankohtaisia vaikeuksia, mutta myös tarkastelemaan suhdetta kannattelevia tekijöitä. Tärkeää on Riitan mielestä, että saat terapiassa turvallisen tilan, ajan ja paikan, jossa voit rauhassa tuntea, ajatella ja käsitellä sinulle merkityksellisiä asioita yhdessä luotettavan terapeutin kanssa.

Riitalla on pitkä kokemus sosiaali- ja terveysalan eri työtehtävistä monenlaisten asiakasryhmien kanssa ja lisäksi hän on kouluttanut sosiaalialan korkeakouluammattiin valmistuvia yli 20 vuotta. Riitta ohjaa myös henkilökohtaista kirjallisuusterapeuttista kirjoittamista.

Riitta on Kelan psykoterapeuttien palvelurekisterissä yksilöterapeuttina (menetelmänä kuvataideterapia) sekä pari- ja perhepsykoterapeuttina. Kelan ryhmäterapeutti (menetelmänä kuvataideterapia).

Riitan työskentelykielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.