Ritva Heikkinen

Pidän tärkeänä aitoa ja turvallista yhteistyösuhdetta. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Olen kognitiivinen lyhytterapeutti, psykoterapeuttikoulutetttava. Olen toiminut mielialahoitajana, työterveyshoitajana. Työkokemusta ja opintoja on kertynyt myös liiketalouden alalta asiakaspalvelusta ja esimiestyöstä (JET).

Työskentelyssä hyödynnän koulutustani kognitiivisesta lyhytterapiasta ja hyväksymis- ja omistautumisterapiasta (HOT), Tarpeen mukaan voimme tehdä Mindfulness- ja kokemuksellisia harjoitteita. Valmistun kognitiiviseksi psykoterapeutiksi 2023, jolloin kelan kuntoutuspsykoterapiat ovat mahdollisia.

Voit varata aikaa lyhytterapiaan, tuki-ja kriisikäynneille myös koulutuspsykoterapiaan voit hakeutua asiakkaaksi. Myös etätapaamiset mahdollisia.

Tavallisia syitä terapiaan hakeutumiselle voivat olla esimerkiksi työelämän solmukohdat, mieliala- ja ahdistusoireet, haastava elämäntilanne, vaikeuksia ihmissuhteissa, muutos- ja kriisitilanteet, uupumus tai muuten vain epämääräinen paha olo ja on tarve vahvistaa psyykkistä hyvinvointia. Tarjoan mielellään myös tukea eri elämäntilanteissa heränneisiin kysymyksiin ja pohdintoihin. Tapaamiseen voit tulla matalla kynnyksellä omana itsenäsi. Pidän tärkeänä aitoa ja turvallista yhteistyösuhdetta. Ota yhteyttä rohkeasti, tärkeää, ettet jää yksin arkea haittaavien asioiden keskelle.

Vuonna 2022 helmikuusta lähtien otan mielelläni uusia koulutusterapia-asiakkaita. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys.Olen mm. mukana VR-pilotissa sosiaalisesta jännittämisestä.