Salla Vuoristo-Myllys

Huom. Salla ottaa uusia asiakkaita vain työterveyden ohjaamana. Salla hyödyntää työssään mindfulnessia ja itsemyötätuntoa. Laaja kokemus useista ongelmista. Integratiivisen psykoterapian viitekehys kognitiivisella ja kognitiivis-analyyttisella painotuksella. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenKognitiivinenInterpersoonallinen psykoterapia (IPT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Huom. Salla ottaa uusia asiakkaita vain työterveyden ohjaamana.

Sallalle (integratiivinen psykoterapeutti, PsT, VTK, psykoterapian erikoispsykologi) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhytkestoiseen (10-20 kertaa) yksilöpsykoterapiaan, etäyhteydellä toteutettavaan lyhytterapiaan tai työnohjaukseen. Psykoterapian viitekehys on integratiivinen kognitiivisella ja kognitiivis-analyyttisella painotuksella. Salla hyödyntää työssään myös mindfulness- ja itsemyötätuntolähestymistapoja. Salla on suuntautunut mm. masennus- ja ahdistuneisushäiriöihin, itsetunto- ja elämänhallintaongelmiin, ihmissuhderistiriitojen, elämänmuutosten ja surun sekä muiden elämänkriisien käsittelyyn. Sallalla on kokemusta myös alkoholiongelmien hoidosta.