Salla Vuoristo-Myllys

Salla hyödyntää työssään mindfulnessia ja itsemyötätuntoa. Laaja kokemus useista ongelmista. Integratiivisen psykoterapian viitekehys kognitiivisella ja kognitiivis-analyyttisella painotuksella. Kela.

Sallalle (integratiivinen psykoterapeutti, PsT, VTK, psykoterapian erikoispsykologi) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhytkestoiseen (10-20 kertaa) yksilöpsykoterapiaan, etäyhteydellä toteutettavaan lyhytterapiaan tai työnohjaukseen. Psykoterapian viitekehys on integratiivinen kognitiivisella ja kognitiivis-analyyttisella painotuksella. Salla hyödyntää työssään myös mindfulness- ja itsemyötätuntolähestymistapoja. Salla on suuntautunut mm. masennus- ja ahdistuneisushäiriöihin, itsetunto- ja elämänhallintaongelmiin, ihmissuhderistiriitojen, elämänmuutosten ja surun sekä muiden elämänkriisien käsittelyyn. Sallalla on kokemusta myös alkoholiongelmien hoidosta.