Sanna Grönroos

Sanna yhdistää kognitiivisen psykoterapian viitekehystä perhe- ja pariterapeuttisiin työskentelytapoihin. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset/nuoret ja heidän vanhempansa. Kognitiivinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Lapset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia, pari- ja perheterapia

Sannalle (kognitiivinen psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, PsM) voit varata ajan halutessasi lyhytpsykoterapeuttista tukea/ohjausta tai tarvittaessa myös pitkäkestoisempaa psykoterapeuttista hoitoa integratiivisella viitekehyksellä. Työssään Sanna yhdistää kognitiivisen psykoterapian viitekehystä perhe- ja pariterapeuttisiin työskentelytapoihin. Työskentelyn kohderyhmänä ovat erityisesti lapset/nuoret ja heidän vanhempansa. Hoitoa voidaan keskittää joko oireilevaan lapseen/nuoreen tai vanhempien tukemiseen haastavassa perhe- ja parisuhdetilanteessa. Oireilevaa lasta/nuorta hoidettaessa käytetään kognitiiviselle psykoterapialle tyypillisiä menetelmiä, kuten hankaliin tilanteisiin liittyvien ajatus-, käyttäytymis- ja tunnereaktioiden tutkimista, vaihtoehtoisten ajatusten ja toimintatapojen etsimistä, mielikuva- ja altistusharjoituksia sekä tunnetyöskentelyä. Oireilevaa lasta/nuorta hoidettaessa on erityisen tärkeää yhdistää hoitoon myös vanhempien/parisuhteen kokonaisvaltaisempi auttaminen.

Sanna on Kelan psykoterapian palveluntuottajien rekisterissä (kognitiivinen yksilöterapia, pariterapia ja perheterapia). Työskentelykielenä on suomi.