Sanna Myllys (ent. Ranta)

Laaja kokemus niin erilaisten riippuvaisuuksien kuin masennuksen, ahdistushäiriöiden ja persoonallisuushäiriöidenkin hoidossa. Kognitiivisen ja integratiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Järvenpää: Postikatu

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenIntegratiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöpsykoterapiassa

Sannalle (kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti, KIT) voit varata ajan psykoterapiaan (Kela-terapiat, vakuutusyhtiöiden korvaamat terapiat, itsemaksavat asiakkaat), tukikäynnille sekä psykoterapia-arvioon. Sanna on toiminut myös A-klinikkasäätiön kouluttajana ja hän on päihdehoidon asiantuntija. Hän omaa työkokemusta jo yli 20 vuotta erilaisten riippuvuuksien sekä niitä ylläpitävien tekijöiden hoidossa. Hän on työskennellyt kognitiivis-behavioraalisella otteella mm. masennuksen, ahdistushäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden, tunne-elämän epävakauksien ja paniikkioireiston parissa. Kokemusta Sannalla on myös omaisten ohjauksesta ja hoidosta.