Sanna Valkonen

Pitkä työkokemus terapeuttisessa työskentelyssä yksilöiden, parien ja perheiden kanssa. Suuntautunut erityisesti psyykkisten kriisien ja traumojen sekä komplisoituneen trauman hoitoon. Kela.

Sanna on kriisi- ja traumatyöorientoitunut perhepsykoterapeutti. Huhtikuussa 2019 Sanna valmistuu traumapsykoterapeutiksi.

Sannalle voi varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, psykoterapia-arvioon, lyhyt- tai pitkäkestoiseen pari- ja perheterapiaan, vanhempien ohjauskäynneille ja yksilöterapiaan Sanna on Kelan palvelutuottaja ja tällä hetkellä Kela-korvausta on mahdollisuus saada perheterapiakäynteihin. Traumapsykoterapeutiksi valmistumisen jälkeen Kela-korvausta on mahdollisuus saada myös yksilöpsykoterapiakäynteihin. Mahdollisuus yksilöpsykoterapian tutustumiskäynteihin ja psykoterapia-arvioihin on jo keväällä 2018 ja Kelan tukema yksilöterapia voidaan aloittaa loppukeväästä 2018.

Sannan viitekehys on traumapsykoterapeuttinen ja integratiivinen. Terapiatyössään Sanna hyödyntää sensomotorisen traumapsykoterapian (kehollisia harjoituksia) menetelmiä. Myös EMDR- menetelmää voidaan tarvittaessa käyttää.

Sannalla on pitkä ja monipuolinen työkokemus terapeuttisessa työskentelyssä yksilöiden. parien ja perheiden kanssa.

Sanna on erityisesti suuntautunut psyykkisten kriisien ja traumojen sekä komplisoituneen trauman hoitoon (esim. seksuaalisen hyväksikäytön, rikoksen ja väkivallan uhrien hoito). Kokemusta Sannalla on myös omaisten ohjauksesta ja hoidosta.