Sari Hakala

Lähtökohtina Sarin työskentelyssä ovat yksilöllisyys, toisen kunnioitus ja aito kohtaaminen. Tapaamisilla voidaan hyödyntää myös luovia menetelmiä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Sari (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja) ottaa vastaan yksilöpsykoterapia-asiakkaita lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Voit varata ajan myös tuki- ja neuvontakäynnille. Vaikka psykoterapiatapaamisissa ollaan usein vaikeiden asioiden äärellä mukana voi olla leikkisyyttä ja huumoriakin. Tapaamisilla voidaan hyödyntää luovuutta esimerkiksi kuvien ja musiikin avulla. Tavanomaiset syyt hakeutua psykoterapiaan ovat masennus ja erilaiset ahdistus- ja paniikkioireet, elämäntilannekriisit, työelämän haasteet, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Sarille tuttua ovat myös erilaisten riippuvuuksien hoito ja omaisten tukeminen. Lähtökohtana työskentelyssä on yksilöllisyys,  toisen kunnioitus ja aito kohtaaminen.