Sari Junno

Sari on kriiseihin ja traumoihin sekä riippuvuuksiin ja kiintymyssuhteisiin painottunut pari- ja perhepsykoterapeutti. Pari- ja perhepsykoterapia. Kela.
Toimipiste:

Seinäjoki: Keskuskatu

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys pari- ja perheterapiaan sekä vanhempainohjaukseen.

Olen kriisi- ja traumapainotteinen pari- ja perhepsykoterapeutti ET, mielenterveyshoitaja, Sosionomi AMK ja joogaopettaja.

Kelan kuntoutustukea on mahdollista hakea paripsykoterapiaan, perheterapiaan ja vanhempainohjaukseen.

Ajanvarauksia voi tehdä yksilö-, pari- ja perheterapiaan, lyhytterapiaan sekä tuki- ja kriisikäynneille.

Olen opiskellut mielenterveyshoitajaksi ja sosionomiksi sekä käynyt perhe- ja paripsykoterapeutin koulutukset. Tällä hetkellä olen opiskellut  PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) keho- ja traumaterapiakoulutuksessa vuodesta 2019. Mielenkiintoni kohteena on ihmisen keho ja mieli kokonaisuudessaan ja miten ne keskustelevat keskenään. Tämä on vienyt minut myös joogaopettajakoulutukseen, josta valmistuin vuonna 2018. Lisäkoulutuksina olen käynyt mm. monimuotoisen seksuaalisuuden koulutuksen, kriisi- ja traumakoulutuksia, useita eri päihdekoulutuksia sekä opiskellut mindfullnesia ja NPL-tekniikkaa. Työkentelen paljon parisuhde maailmassa sekä perheiden kanssa. Vastaanotollani käy toki myös yksilöterapiaan hakeutuvia aikuisia ja nuoria.