Sari Kaasalainen

Pitkä kokemus erityisesti mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Kokemusta myös mm. opiskelijoiden ohjaamisesta ja lastensuojelusta. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivis-analyyttinen (KAT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Sarille (kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, PsM) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Sari on työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, etenkin mielialahäiriöiden ja ahdistuneisuuden hoidossa. Lisäksi Sarilla on työkokemusta mm. lastensuojelusta, rikosseuraamusalalta sekä opiskelijoiden ohjauksesta korkeakoulussa. Sari on myös kirjallisuusterapiaohjaaja ja ajankohtaisesti kivun psykologian asiantuntijakoulutuksessa.