Satu Hirvelä

Kokemusta lasten ja nuorten erilaisten pulmien hoitamisesta sekä aikuisten stressi- ja mielialahäiriöiden hoitamisesta joustavasti eri menetelmiä käyttäen. Viitekehyksenä kognitiivinen käyttäytymisterapia.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret, Lapset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)Hypnoterapia
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Sadulla on kokemusta lasten ja nuorten erilaisten häiriöiden
hoitamisesta sekä aikuisten stressiin liittyvien häiriöiden sekä
mielialahäiriöiden hoitamisesta joustavasti eri menetelmiä käyttäen.
Viitekehyksenä kognitiivinen käyttäytymisterapia ja hypnoterapia.