Satu Pihlaja

Huom. Satu voi ottaa uusia asiakkaita vain työnohjaukseen ja coachingiin. Pitkä kokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta. Valmennuksellinen orientaatio. Integratiivisen ja kognitiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Satu (integratiivinen psykoterapeutti, PsL) ottaa vastaan yksilöterapia-asiakkaita (lyhyet ja pitkät terapiat). Sadulle voi varata ajan myös psykologin neuvontakäynnille tai valmennukseen. Sadun työskentelytapaa leimaa integratiivisuus ja kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa, sekä valmennuksellinen orientaatio. Hänellä on pitkä työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.

Satu voi ottaa uusia asiakkaita vain työnohjaukseen ja coachingiin.