Satu Ritakallio

Sadulla on kokemusta psykiatrisesta osasto- ja avohoitotyöstä, opiskeluterveydenhuollosta sekä psykoosi- ja syömishäiriöpotilaista. Aikuisten kognitiivisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutettava.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Satu on sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (YAMK). Satu on lisäksi valmistunut vuonna 2018 positive psychology practitioner -koulutuksesta. Sadulla on kokemusta psykiatrisesta osasto- ja avohoitotyöstä, opiskeluterveydenhuollosta sekä psykoosi- ja syömishäiriöpotilaista. Sadulle voit varata ajan kriisi- tai tukikäynnille, lyhytterapiaan tai pidempään koulutuspsykoterapiaan.

Sadulle on tärkeää kohdata asiakas ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä ja rakentaa avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. Satu huomioi asiakkaan kokonaisuutena, johon myös elintavat ja ympäristö vaikuttavat. Tapaamisissa edetään asiakkaan tarpeista käsin yhdessä ymmärrystä ja vastauksia etsien.

Voit hakeutua Sadun vastaanotolle missä tahansa mieltäsi kuormittavassa asiassa. Näitä voivat olla esimerkiksi stressinhallinta, opiskeluun, työhön tai elämäntilanteeseen liittyvä jaksaminen, mielialan lasku, ahdistuneisuus, univaikeudet, elämänhallinta, itsetuntoon tai ihmissuhteisiin liittyvät haasteet sekä henkilökohtainen kasvu ja kehitys.

Satu on aikuisten kognitiivisessa yksilöpsykoterapian koulutusohjelmassa ja valmistuu 2022. Ei vielä KELA -pätevyyttä.