Satu Viitala

Satu on psykologi ja suorittanut kognitiivisen (lapset ja nuoret) psykoterapiakoulutuksen. Satu on myötätuntoinen ja tavoitteellinen työssään psykoterapeuttina. Espoo.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret, Lapset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Satu ei tällä hetkellä ota uusia KELAn kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita. Seuraavat HUS-palveluseteliajat avautuvat aikaisintaan syksyllä 2021.

Olen kognitiivinen psykoterapeutti (lapset ja nuoret). Minulla on pitkä kokemus työelämästä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen työskennellyt mm. eri kouluasteilla koulupsykologina ja opettajana.

Pidän tärkeänä tutkivaa yhteistyösuhdetta ja tavoitteiden suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa. Käytän työskentelyssä kognitiivisen psykoterapian menetelmiä kuten tunteiden, ajatusten, tuntemusten ja käyttäytymisen tutkimista. Terapiassa tavoitteena on muokata haitallisia tai huonosti toimivia ajattelu- tai käyttäytymistapoja. Työskentelyni on kehityssensitiivistä ja käyttämäni menetelmät valikoituvat asiakkaan iän (lapset ja nuoret) ja asetettujen tavoitteiden mukaan. Lasten kanssa työskentelyssä on usein mukana tiivis yhteistyö vanhempien kanssa.

Mielenterveyden pulmista minulle ovat tuttuja mm. pelot, jännittäminen, ahdistuneisuus ja masennus.