Sini Jylhä-Vuorio

Sinillä on kokemusta psykologin työstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa erilaisten ongelmien parissa. Integratiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Sini on psykologi (PsM) ja integratiivinen yksilöpsykoterapeutti. Sinillä on usean vuoden kokemus aikuispsykiatrian poliklinikalta mm. mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, sekä psykoosien hoidosta. Sini ottaa vastaan pitkille ja lyhyille terapiajaksoille, sekä yksittäisille tuki- ja neuvontakäynneille.

Sinin työote on integratiivinen eli työskentelyssä voidaan hyödyntää joustavasti erilaisia lähestymistapoja, tavoitteista ja työskentelytavoista yhteisesti neuvotellen. Sinin käynneillä pyritään löytämään uudenlaista ymmärrystä ongelmiisi, miten ongelmat ovat syntyneet ja millaiset tekijät niitä mahdollisesti ylläpitävät. Käynneillä saatetaan tutkia ajankohtaisia ajatuksia, tunteita ja psyykkisiä selviytymiskeinoja tai tarkastella enemmän elämänhistoriaan liittyviä asioita. Tärkeää on lämmin ja turvallinen terapiasuhde, jossa voidaan yhdessä tarkastella vaikeita kokemuksia. Sinin mielenkiinnonkohteita ovat mm. tunnekeskeinen terapia ja mentalisaatioterapia. Psykoottisten oireiden hoidossa Sini hyödyntää kognitiivisen terapian (CBTp) menetelmiä.