Sirpa Puolakka

Pitkä työkokemus erikoissairaanhoidon avopalveluissa erilaisten mielenterveyden häiriöiden hoidosta sekä neuropsykiatrisesta (ADHD,ADD, Autismin kirjo) kuntoutuksesta ja ohjauksesta.
Toimipiste:

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Sirpalla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidon avopalveluissa nuorten aikuisten ja työikäisen erilaisten mielenterveyden häiriöiden hoidosta sekä neuropsykiatrisesta (ADHD,ADD, Autismin kirjo) kuntoutuksesta ja ohjauksesta. Näihin voi liittyä haasteita esim. mielialan, aloitekyvyn, tunne-elämän ja ihmissuhteiden alueella.

Hoidossa on keskeistä turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. Sirpan työtapa on keskusteleva, mutta mahdollisuus on käyttää myös luovia, toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä esim. rentoutustekniikoiden harjoittelua.