Susanna Rissanen

Susannalla on voimavarakeskeinen ja tulevaisuussuuntautunut työskentelyote. Erityisosaamista päihteitä käyttävien ja heidän läheisten kanssa työskentelystä.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Terapeuttina Susanna on lämminhenkinen ja kannustava. Hän kohtaa asiakkaan arvostaen ja tasavertaisesti. Työskentely on vuorovaikutteista ja yhdessä asiakkaan kanssa pohdiskelevaa. Terapiassa edetään asiakkaalle sopivaan tahtiin ja tavataan niin usein tai harvoin kuin asiakas kokee hyödylliseksi. Monet Susannan asiakkaat ovat kokeneet saaneensa riittävän hyödyn jo 1-2 käynnin jälkeen, toiset haluavat tavata pidempään puolivuosittain ja osa kokee tarvitsevansa perinteistä viikottaista tapaamista. Käyntimäärät sovitaan täysin asiakkaan kokeman tarpeen mukaan. Suuntaus Susannan työskentelyssä on toivottua tulevaisuutta kohti ja asiakas voi kertoa itsestään ja historiastaan juuri sen verran kuin kokee luontevaksi. Terapiassa voidaan asettua pohdiskelemaan tiettyä ongelmaa tai tapahtumaa, tai lähteä hakemaan selvyyttä sekavalta tuntuvaan kokonaisuuteen.

Susannalla on kokemusta monenlaisten haasteiden kohtaamisessa. Elämän kaoottisuus tai suunnattomuus, huoli läheisestä, menetykset, uupumus ja päihdeongelmat ovat tyypillisiä keskusteluapua hakevien haasteita. Lääketieteellisin termein kyseessä voi olla esimerkiksi masennus tai ahdistuneisuus, joissa lisänä voi olla myös neuropsykiatriset haasteet.

Työhistoriaa Susannalla on esimerkiksi ensikodista, päihdehuoltolaitoksesta ja erikoissairaanhoidosta. Susanna on työskennellyt paljon perheiden ja pariskuntien haasteiden parissa. Sydäntä lähellä hänellä on erityisesti neuropsykiatriset haasteet perheissä, jotka usein yhdistyvät myös riippuvuuksiin.  Susannalla on erityisasiantuntemusta päihteitä ongelmakäyttävien henkilöiden läheisten kanssa työskentelystä.

Pohjakoulutuksena sosiaalityöntekijä YTM, psykologian laajat sivuaineopinnot, psykoterapeuttiopinnot (kesken, 2017-2021).