Suvi Landtman

Gestalt-terapian psykoterapeuttinen viitekehys. Hypnoterapia. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
HypnoterapiaGestalt-terapia
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Suville (psykoterapeutti, YTM, parisuhdeneuvoja, Tai Chi -ohjaaja) voit varata ajan aikuisten ja nuorten (16-v) lyhyt- tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan.

Suvin viitekehys on integratiivinen. Työskentelyssä hyödynnetään etenkin gestalt-/hahmoterapialle ja kognitiivisille psykoterapioille ominaisia lähestymistapoja. Tunteiden, ajatusten ja sosiaalisen ympäristön ohella kehollisuus on merkittävässä osassa terapiatyöskentelyä. Kehoa hyödynnetään tiedostamisen kanavana, sen avulla opitaan itsesäätelytaitoja ja sen kautta koetaan hyvinvointia. Suvi käyttää soveltuvissa tilanteissa myös tietoisuustaitoja ja hypnoosia. Hypnoosin avulla voidaan mm. lieventää esiintymisjännitystä ja pelkoja, ärtyvän paksusuolen (IBS) oireita, unettomuutta sekä kipua. Ennen kuin fyysisiä vaivoja hoidetaan hypnoosilla, on tärkeää, että lääkäri on diagnosoinut ongelman ja sulkenut pois mahdolliset sairaudet.

Suvi pyrkii saavuttamaan kokonaisvaltaisen ja ennakkoluulottoman ymmärryksen siitä, mistä ongelmat johtuvat ja miten niitä voidaan hoitaa. Tämä näkyy mm. avoimuutena sekä (ammatillisesti) laaja-alaisena kiinnostuneisuutena ja kouluttautumisena.

Suvilla on pitkäaikainen kokemus myös pariskuntien (20–60-v.) kanssa työskentelyssä gestalt-pariterapiaa, Solmuja parisuhteessa -parisuhdeneuvonnan menetelmiä sekä erilaisia vuorovaikutus- ja kommunikointimalleja hyödyntäen.