Suvi Landtman

Gestalt-terapian ja kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Lyhytpsykoterapeutti. Hypnoterapia. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
HypnoterapiaGestalt-terapiaKognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöterapiaan

Suville (sosiaalipsykologi YTM, psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti, parisuhdeneuvoja) voit varata ajan aikuisten ja nuorten (16-v) pitkä- tai lyhytkestoiseen psykoterapiaan.

Suvin lähestymistapa on integratiivinen. Työskentelyssä hyödynnetään gestalt- / hahmoterapialle ja kognitiivisille psykoterapioille ominaisia viitekehyksiä sekä hypnoosia ja tietoisuustaitoja. Tunteiden, ajatusten ja sosiaalisen ympäristön ohella kehollisuus on merkittävässä osassa terapiatyöskentelyä. Kehoa hyödynnetään tiedostamisen kanavana, sen avulla opitaan itsesäätelytaitoja ja siitä löydetään hyvinvointia.

Hypnoosin avulla voidaan hoitaa mm. ärtyvän suolen oireyhtymää (IBS), unihäiriöitä, kipua, esiintymisjännitystä ja pelkoja. Ennen kuin fyysisiä oireita hoidetaan hypnoosilla, on tärkeää, että lääkäri on diagnosoinut vaivan ja sulkenut pois mahdolliset sairaudet.

Suvi pyrkii saavuttamaan kokonaisvaltaisen ja ennakkoluulottoman ymmärryksen siitä, mistä ongelmat johtuvat ja miten niitä voidaan hoitaa. Tämä näkyy mm. avoimuutena sekä laaja-alaisena kiinnostuneisuutena ja kouluttautumisena.

Suvilla on pitkäaikainen kokemus myös pariskuntien (20–60-v.) kanssa työskentelyssä gestalt-pariterapiaa, Solmuja parisuhteessa -parisuhdeneuvonnan menetelmiä sekä erilaisia vuorovaikutus- ja kommunikointimalleja hyödyntäen.