Suvi Karhumäki

Suvin työskentely pohjautuu terapeutin ja asiakkaan yhteistyösuhteeseen. Kognitiivis-integratiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Tampere: Näsilinnankatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret, Lapset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Olen psykologi ja kognitiivis-integratiivinen terapeutti. Työskentelen pääasiassa lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa. Teen myös lyhytinterventioita ja mindfulness-ohjausta aikuisille.

Työskentelyni pohjautuu terapeutin ja asiakkaan yhteistyösuhteeseen. Asiakas tuo terapiaan kokemusmaailmansa, terapeutti koulutuksen ja kokemuksen myötä karttuneen tietonsa ja tapansa tehdä terapiaa. Jokainen terapiaprosessi on yksilöllinen ja muovautuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Terapiaan tulosyynä saattaa olla esimerkiksi ahdistuneisuus, pelot, pakko-oireet, käytösongelmat, keskittymisvaikeudet, syömishäiriö tai masennus. Terapeuttinen työskentely voi sisältää terapeuttisen prosessin osana erilaisia kognitiivisen psykoterapian viitekehyksen alta löytyviä menetelmiä (kuten tunnetaidot, mindfulness, sosiaaliset taidot). Leikillinen vuorovaikutus ja erilaiset terapeuttiset tehtävät ovat olennainen osa lasten psykoterapiaa. Tavoitteena on tarkastella niitä mielensisäisiä prosesseja, joiden varassa lapsi tulkitsee, arvioi ja ohjaa itseään sekä tulkitsee ja arvioi muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa. Vanhempien tapaamiset sisältyvät keskeisenä osana lapsen psykoterapiaan. Terapeuttinen muutos voidaan prosessin edetessä havaita psyykkisen joustavuuden lisääntymisenä. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on lapsen parempi sopeutuminen ja toiminta omassa elinympäristössään: kotona, koulussa ja harrastusten parissa. Tämä voi näkyä esimerkiksi parempana itsetuntona.