Taina Turunen

Työkokemusta psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta niin aikuisten kuin lasten kanssa. Kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiset viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Hyvinkää: Parantolankatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Lapset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenKognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Tainalle (psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti) voit varata ajan tukikäynnille, yksilöpsykoterapiaan, vanhempainohjaukseen, neuropsykiatriseen valmennukseen tai sparreihin. Tainalla on työkokemusta psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta niin aikuisten kuin lasten parissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat neuropsykiatriset häiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt. Työskentelyssä käytettäviä menetelmiä voivat olla esimerkiksi itsehavainnointi, erilaiset altistukset, ajatusten ja tunteiden kanssa työskentely sekä sosiaalisten tai muiden taitojen harjoittelu.

Tainan keskeisiä arvoja ovat toisen kunnioittaminen ja aito kohtaaminen. Taina työskentelee asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, joustavasti ja yhteistyössä.