Taisto Leppäsaari

Neuropsykologian erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, PsL. Pitkä ja laaja kokemus neuropsykologina ja psykoterapeuttina. Tutkimus, kuntoutus/psykoterapia, työnohjaus, konsultaatio, luennot.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Neuropsykologi , Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Sekä neuropsykologina että psykoterapeuttina (molemmissa myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana)

Taisto ei tällä hetkellä ota uusia kuntoutus- tai psykoterapia-asiakkaita.

Taisto Leppäsaarella on pitkä kokemus sekä neuropsykologina että psykoterapeuttina. Kiinnostus näihin psykologian erikoisaloihin alkoi Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella 1980 -luvulla. Aluksi kiinnostus kohdistui perusneuropsykologiaan (aivojen herätevastetutkimuksiin), sen jälkeen oppimisen ja erityisesti oppimisen vaikeuksiin Lasten tutkimusyksikössä (nykyinen Niilo Mäki Instituutti). Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Taisto Leppäsaari on ollut kahteen eri otteeseen, kahdessa eri paikassa: 1990 -luvulla psykologina puhe- ja äänihäiriöiden poliklinikalla, ja 2014 – 2019 neuropsykologina nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrialla. Itsenäisenä ammatinharjoittajana Taisto Leppäsaari on myös toiminut 1990 -luvulta lähtien.

Erilaiset kehitykselliset oppimisvaikeudet, tarkkaavuuden häiriöt (ADHD), sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat (autismikirjon häiriöt), mielialahäiriöt, aivovammojen ja verenkiertohäiriöiden seuraukset ovat olleet Taisto Leppäsaaren ammatillisessa urassa monipuolisesti edustettuina. Pääosin Taisto Leppäsaari on toiminut tutkijana, mutta myös kuntouttajana ja psykoterapeuttina. Johtoajatuksena on ollut, että tutkimus itsessään ei ole tärkeä vaan tärkeää on se, mitä tapahtuu, kun tutkimuksen tulokset ovat olemassa. Eli tutkimus pitäisi olla lähtöasema johonkin, ei pääteasema.

Asiakkaita täytyy kuunnella herkällä korvalla ja yrittää muodostaa kuva niistä monimutkaisista ympäristöistä ja elämänpiireistä, missä he ovat. Pitää myös esittää ajatuksia, omia havaintoja, keskustella. Aito kiinnostus ja ajanantaminen asiakkaiden huolien läpikäymiseen on keskeistä. Läsnä oleminen, sekä ihmisenä että ammattilaisena, on kaiken olemisen a ja o.