Tarja Klami-Polojärvi

Toimipiste:

Turku: Eerikinkatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Tarja on koulutukseltaan psykologi ja tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutuksessa. Hän valmistuu aikuisten kognitiiviseksi psykoterapeutiksi joulukuussa 2021. Tarjalle voit varata ajan joko yksittäisille tapaamisille tai halutessasi pidempään jatkuvaan työskentelyyn.

Tarjalla on monen vuoden kokemus psykologin töistä koulupsykologina ja terveyskeskuspsykologina. Työtehtävissään Tarja on työskennellyt mielialaongelmien, ahdistuneisuuden, jännittämisen, pelkojen ja erilaisten opiskeluun liittyvien pulmien, kuten stressin, kuormittuneisuuden ja jaksamisen ongelmien kanssa. Tarjalla on kokemusta sekä lyhyistä että pitkistä hoitojaksoista.

Tarja on työskentelytavaltaan ystävällinen ja aktiivinen, ja samalla aina asiakkaan tahtia kunnioittava ja arvostava. Tapaamisilla on luottamuksellinen, lämmin ja rauhallinen ilmapiiri. Työskentelyn kesto ja tavoitteet sovitaan aina yhteisesti asiakkaan kanssa ja työskentelyn tehoa arvioidaan sopivin väliajoin. Tarvittaessa tapaamisten välillä käytetään asiakkaan kanssa yhteisesti sovittuja välitehtäviä, jotta tapaamisilla pohdittuihin asioihin saadaan muutosta ja helpotusta myös asiakkaan arjessa.