Terhi Harjula

Monipuolinen kokemus mm. erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta ja lastensuojelusta. Terhi haluaa luoda turvallisen ja toivoa-antavan tilan. Kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiassa.

Terhi on kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason psykoterapeutti. Terhi on peruskoulutukseltaan VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, KM. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa. Hänelle voit varata ajan tuki- tai neuvontakäynnille ja lyhyt tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan. Hän ottaa vastaan maksusitoumuksen (esim. sosiaalitoimi) saaneita asiakkaita, ja pääasiassa hän hoitaa nuorten ja aikuisten ongelmia. Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus, syömishäiriö, masennus, pelot, kuormittava elämäntilanne, erilaiset kriisit ja traumaattiset kokemukset tai työssä – ja opiskelussa jaksaminen, eläköityminen.

Terhi työskentelee käyttäen käytännönläheisiä, tieteellisesti tutkittuja ja toimivia kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Menetelmän tarkempaa sisältöä käymme yhdessä läpi. Hoidot perustuvat yksilölliseen ongelma-analyysiin, johon perehdytään hoidon alkaessa. Hoidon kohteet määritellään tarkasti ja Terhi valitsee yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat hoitomenetelmät. Hoidossa Terhi käyttää myös kotitehtäviä, koska kotitehtävät täydentävät ja tehostavat hoitoa.

Terapeuttina Terhi on aktiivinen ja kiinnostunut tarkastelemaan asiakkaan inhimillisiä kokemuksia, oivalluksia, tietoja, taitoja, asenteita ja arvoja. Terhi katsoo hoitosuhteen olevan avoin, luottamuksellinen ja ammatillinen ihmissuhde, ja hän haluaakin olla luomassa mahdollisimman turvallista, kannustavaa ja toivoa antavaa terapiaprosessia.

Terhillä on monipuolinen työkokemus: erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto (psykiatria aikuiset ja nuoret), sosiaalityö, lastensuojelu (lastensuojelun edunvalvojan koulutus), koulun sosiaalityö.