Terhi Immonen

Kokemusta lastensuojelupuolen työskentelystä yhdessä sosiaalipuolen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Integratiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Turku: Eerikinkatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Terhi on koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK). Lisäksi hän on opiskellut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Hänellä on monen vuoden kokemus lastensuojelupuolen työskentelystä yhdessä sosiaalipuolen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Kokemusta on kertynyt erityisesti ADHD-lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista.

Terhi opiskelee parhaillaan integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa.

Terhille on tärkeää luottamuksellisen asiakassuhteen luominen, joka mahdollistaa terapeuttisentyöskentelyn ja siinä edistymisen. Psykoterapialuonteisessa työskentelyssä opitaan yhdessä asiakkaan kanssa tunnistamaan ja  havainnoimaan tunnetiloja sekä niiden vaikutuksia omaan ajatteluun ja käyttäytymiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa pyritään löytämään joustavampia ajattelu- sekä käyttäytymismalleja, jotka voivat tuoda helpotusta asiakkaan elämään.

Terhi ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palvelutuottajien rekisterissä, koska psykoterapeuttikoulutus on kesken.