Terhi Solantaus

Terhin työote pohjaa psykoanalyyttiseen/psykodynaamiseen psykoterapiaan. Hän tarjoaa ensisijaisesti työelämäpalveluiden lyhytpsykoterapiaa. Helsinki.
Toimipiste:

Helsinki: Mannerheimintie

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
PsykoanalyyttinenPsykodynaaminen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan.

Tarjoan ensisijaisesti työelämäpalveluiden lyhytpsykoterapiaa (TEP).

Olen peruskoulutukseltani pitkän erikoissairaanhoidon työkokemuksen (mielialahäiriöt) omaava psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Toimin psykoanalyyttisenä/psykodynaamisena yksilöpsykoterapeuttina. Minulla on myös ryhmäpsykoterapeutin (ryhmäanalyysi) koulutus ja lisäksi työotekoulutus pitkäkestoisen masennuksen kognitiiviseen yksilö-ja ryhmähoitomalliin (CBASP).

Työotteeni pohjaa psykoanalyyttiseen/psykodynaamiseen psykoterapiaan. Niin työ- kuin yksityiselämässä voi tulla kohtia, jolloin jaksaminen on koetuksella tai jotkin asiat mietityttävät erityisen paljon ja saattavat vaikuttaa työkykyynkin. Silloin avun hakeminen ja mahdollisuus puhua voivat olla tarpeen. Voit kääntyä puoleeni erilaisissa mieliala-ja ihmissuhdeongelmissa (esim. uupumus, stressi, masennus, huolestuneisuus, ahdistuneisuus, liiallinen vaativuus itseä kohtaan, haasteet ihmissuhteissa, yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemukset, itsetuntokysymykset, elämänkriisit). Olen työskentelytavaltani sinua tarkasti kuunteleva, rauhallisesti läsnäoleva, mutta myös aktiivisesti keskusteleva ja työskentelyyn haastavakin. Pidän arvossa luottamuksellista, hyväksyvää ja läsnäolevaa työskentelysuhdetta.

Lyhytpsykoterapiassa keskitymme fokusoidusti keskeisiin vaikeuksiisi. Työskentelyn keskiössä ovat tunteesi, sisäiset kokemuksesi. Psykoterapeutti pyrkii auttamaan potilasta saamaan kokemuksellista yhteyttä tunteiden ja vaikeuksien taustalla oleviin tekijöihin. Hoidon lähtökohtana ovat asiakkaan omat tarpeet ja tavoitteet. Terapeuttisessa yhteistyösuhteessa käsiteltävien ja kohdattavien asioiden kautta asiat tulevat jaetuiksi ja itseymmärrys voi lisääntyä, joka useimmiten lisää mielen sisäistä vapautta vaikuttaa omaan elämään hyvinvointia vahvistaen.

En teetä terapiassa tehtäviä enkä toiminnallisia harjoituksia.