Tero Pulkkinen

Tero tarkastelee mielenterveyttä diagnoosiluokat ylittävällä tavalla ja on kiinnostunut siitä, mitä asiakkaan arjessa tapahtuu ja minkälaisia ilmiöitä hänen haasteisiinsa liittyy. Tero on myös erikoistunut unettomuuden lääkkeettömään hoitoon.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Ammattinimike:
Psykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Tero Pulkkiselle (PsM, psykologi) voit varata ajan unisparriin, neuvontakäynnille, tuki- tai kriisikäynnille ja itsemyötätunnon sparriin. Lisäksi Tero suorittaa tällä hetkellä interpersonaalisen terapian (IPT:n) täydennyskoulutusta.

Tero on erikoistunut unettomuuden lääkkeettömään hoitoon (CBT-I) ja hän onkin yksi Kompin unisparrin kehittelijöistä. Usein pitkäänkin jatkuneessa unettomuudessa keskeisiä unettomuutta ylläpitäviä tekijöitä ovat erilaiset uneen liittyvät ajatukset ja käyttäytymismallit, joita Tero auttaa purkamaan unisparrissa. Lisäksi Tero on perehtynyt itsemyötätunnon kehittämiseen ja itsekriittisyyden haastamiseen. Hän on myös tottunut tukemaan ja auttamaan ihmisiä eteenpäin tilanteissa, joissa he pohtivat esimerkiksi elämäntilannettaan tai psykoterapian tai muun hoidon aloittamista.

Tero on omaksunut niin sanotun transdiagnostisen ajattelutavan, jossa diagnoosiluokkia keskeisempiä ovat mielenterveyteen liittyvät ilmiöt, kuten ahdistuneisuus ja jaksamisen vaikeudet ja se, mitkä tekijät arjessa ylläpitävät haasteita. Teron tavoitteisiin kuuluu luoda turvallinen, tuomitsematon, kunnioittava ja vaihtoehtoja pohtimaan kannustava yhteistyösuhde. Teron työskentelykielet ovat suomi ja englanti.