Tero Pulkkinen

Tero tarkastelee mielenterveyttä diagnoosiluokat ylittävällä tavalla ja on kiinnostunut oireista, kuten masentuneesta ja ahdistuneesta mielialasta. Teron tavoitteisiin kuuluu tuomitsematon ja pohtiva yhteistyösuhde.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Ammattinimike:
Psykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Terolle (PsM, psykologi) voit varata ajan neuvontakäynnille, tuki- tai kriisikäynnille ja itsemyötätunnon sparriin. Näiden lisäksi Tero on perehtynyt muun muassa unettomuuden lääkkeettömään hoitoon ja hän onkin yksi Kompin unisparrin kehittelijöistä. Lisäksi hän on tottunut tukemaan ja auttamaan ihmisiä eteenpäin tilanteissa, joissa he pohtivat esimerkiksi elämäntilannettaan tai psykoterapian tai muun hoidon aloittamista. 

Tero on omaksunut niin sanotun transdiagnostisen ajattelutavan, jossa diagnoosiluokkia keskeisempiä ovat mielenterveyteen liittyvät ilmiöt, kuten ahdistuneisuus ja jaksamisen vaikeudet. Teron tavoitteisiin kuuluu luoda turvallinen, tuomitsematon, kunnioittava ja vaihtoehtoja pohtimaan kannustava yhteistyösuhde. Teron työskentelykielet ovat suomi ja englanti.