Thea Strandholm

Huom. Thea ei ota vastaan uusia asiakkaita. Thea hyödyntää kotitehtäviä, toiminnallisia menetelmiä ja mindfulness-harjoituksia osana terapiaa. Integratiivisen ja kognitiivis-analyyttisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti , Työterveyspsykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenKognitiivis-analyyttinen (KAT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Huom. Thea ei ota vastaan uusia asiakkaita.

Thealle (integratiivinen psykoterapeutti, PsL, TRO) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille ja lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Psykoterapia pohjautuu integratiiviseen työotteeseen, jossa hyödynnetään kognitiivis-analyyttisen (KAT) ja kognitiivisen psykoterapian keinoja. Thea voi käyttää osana terapiaa myös kotitehtäviä, toiminnallisia menetelmiä sekä mindfulness-harjoituksia.

Du kan boka tid hos Thea (PsL, integrativ psykoterapeut) för stödsamtal eller individuell psykoterapi. Theas arbetssätt är integrativt, med innehåll från både kognitiv-analytisk och kognitiv psykoterapi. I psykoterapin strävas efter nya och mera flexibla sätt att tänka och handla. Thea kan som del av terapin använda hemuppgifter, mindfulness-övningar eller andra aktiverande metoder, som hjälper vidare i psykoterapiprocessen.