Tiina Korpela

Tiinalla on monipuolinen asiakastyökokemus. Eritysosaamista mm. pakko-oireiden, ylikontriollin ja elämäntapamuutosten käsittelyyn. Kognitiivinen lyhytterapia, ratkaisu- tai voimavarakeskeinen viitekehys.
Toimipiste:

Hyvinkää: Parantolankatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinenInterpersoonallinen psykoterapia (IPT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Tiinalla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä opiskeluhuoltopalveluissa. Tiinan tausta asiakastyössä on monipuolinen: hän on työskennellyt sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden käyttäjien, että myös erikoissairaanhoidon asiakkaiden kanssa.

Voit varata aikaa Tiinalle koulutuspsykoterapiaan, lyhytterapiaan tai yksittäiselle tuki- ja kriisikäynnille missä tahansa mieltäsi kuormittavassa asiassa. Useimmat palveluista voit sopia myös etäyhteydellä toteutettavaksi.

Tiinalla on erityisosaamista ahdistus- ja mielialaoireilun, pakko-oireiden, paniikkihäiriöiden, ylikontrollin, perfektionismin ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä, elämäntapamuutoksissa, stressinhallinnassa, sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Tiinalla on myös pitkä työkokemus liikunta-alalta, minkä vuoksi hän tarkastelee hyvinvointia kokonaisvaltaisesta näkökulmasta huomioiden keho-mieli-yhteyden. Urheilijoiden psyykkinen valmennus on yksi hänen suurista mielenkiinnon kohteistaan.

Keskustelun lisäksi Tiina soveltaa työskentelyssään myös toiminnallisia menetelmiä, kuten kehotietoisuus-, rentoutus- ja hengitysharjoituksia, sekä toisinaan myös kotitehtäviä, jotta positiivinen muutos saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyntiin.

Tiinaa kiehtoo ihmisen mielen koko potentiaalin hyödyntäminen omat voimavarat ja vahvuudet tunnistamalla ja niitä hyödyntämällä. Tiinalle tärkeää terapeuttina on välittää asiakkaalle kokemus avoimesta, kunnioittavasta, hyväksyvästä ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapeuttinen yhteistyösuhdekin rakennetaan. Tiinan työote on optimistinen ja hänen ihmiskäsityksensä rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta muutos on aina mahdollinen.