Tiina Korpela

Monipuolinen asiakastyökokemus. Erityisosaamista mm. ahdistus-, mieliala- ja pakko-oireiden, ylikontrollin ja ihmissuhdeongelmien käsittelyyn. Kognitiivinen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viitekehys.
Toimipiste:

Hyvinkää: Parantolankatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinenInterpersoonallinen psykoterapia (IPT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

1.5. eteenpäin löydät ajat Mehiläisen verkkoajanvarauksesta. Komppi on siirtynyt osaksi Mehiläistä joulukuussa 2020. Voit siirtyä Mehiläisen ajanvaraukseen täältä.

Tiinan työkokemustausta asiakastyössä on monipuolinen ja laaja-alainen: hän on työskennellyt sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden käyttäjien, että myös erikoissairaanhoidon asiakkaiden kanssa. Voit varata ajan Tiinalle psykoterapiaan (ei vielä Kelan kuntoutuspsykoterapiaan), lyhytterapiaan (5–25 käyntiä) tai yksittäiselle neuvonta- tai kriisikäynnille missä tahansa mieltäsi kuormittavassa asiassa. Pidemmän psykoterapiatyöskentelyn käyntitiheys ja käyntimäärät sovitaan yhdessä asiakkaan kokeman tarpeen mukaan. Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä. Tiina ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajien rekisterissä, koska psykoterapeuttikoulutus Itä-Suomen yliopistossa on kesken.

Tiinalla on erityisosaamista ahdistus- ja mielialaoireilun, pakko-oireiden, paniikkihäiriön, ylikontrollin, uupumuksen, syömishäiriöiden ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä, elämänmuutoksiin ja stressinhallintaan liittyvissä haasteissa, sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Tiinalla on myös pitkä työkokemus liikunta-alalta, minkä vuoksi hän tarkastelee hyvinvointia kokonaisvaltaisesta näkökulmasta huomioiden keho-mieli-yhteyden. Urheilijoiden psyykkinen valmennus on yksi hänen suurista mielenkiinnon kohteistaan. Tiinalle psykoterapia on ensisijaisesti psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, mutta ehdottomasti myös ihmisen psyykkistä toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi.

Tiina yhdistää kognitiivisen, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Keskustelun lisäksi Tiina soveltaa työskentelyssään myös toiminnallisia menetelmiä, kuten kehotietoisuus-, rentoutus- ja hengitysharjoituksia, sekä toisinaan myös kotiharjoituksia, jotta positiivinen muutos saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyntiin.

Tiinaa kiehtoo ihmisen mielen koko potentiaalin hyödyntäminen omat voimavarat ja vahvuudet tunnistamalla, ja niitä hyödyntämällä. Toisinaan voi olla myös tarpeellista tutkia yhdessä asiakkaan elämää rajoittavia haitallisia uskomuksia ja ajatuskehiä, ja löytää yhdessä uusia näkökulmia menneisiin tapahtumiin ja nykyhetkeen. Yleensä asiat ovat ääripäiden sijaan jotain siltä väliltä. Tiinalle tärkeää terapeuttina on välittää asiakkaalle kokemus avoimesta, kunnioittavasta, hyväksyvästä ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapeuttinen yhteistyösuhdekin rakennetaan. Hallittu huumorin käyttö on olennainen osa Tiinan työskentelyä. Tiinan työote on optimistinen ja hänen ihmiskäsityksensä rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta muutos on aina mahdollinen.