Tiina-Leena Palomäki

Huom. Tiina-Leena voi ottaa uusia asiakkaita vasta alkuvuodesta 2020 lähtien. Monen vuoden kokemus kliinisestä psykologiasta ja potilastyöstä. Kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehykset. Kela.

Huom. Tiina-Leena voi ottaa uusia asiakkaita vasta alkuvuodesta 2020 lähtien.

Tiina-Leenalla (yksilö- ja perhepsykoterapeutti, pariterapeutti, PsM) on monen vuoden kokemus kliinisestä psykologiasta ja potilastyöstä. Hän on työskennellyt erikoissairaanhoidon eri toimipaikoissa sekä nuoriso- ja ammatinvalintapsykologina.

Viimeisen noin 10 vuoden ajan Tiina-Leena on toiminut kognitiivisena ja kognitiivis–behavioraalisena psykoterapeuttina sekä tehnyt kognitiivisiin terapioihin pohjautuvaa pariterapiaa ja tunnekeskeistä pariterapiaa (syventävät opinnot). Tavallisimmin terapiaan hakeudutaan uupumuksen, työelämästressin, parisuhdevaikeuksien, masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja erilaisten pelkojen vuoksi.

Tiina-Leena on Kelan palveluntuottaja ja Kelan korvausta voi saada yksilö- ja perhepsykoterapiaan.